----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :September 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   13.5C   04mph   026mph  09.0mm    16.8C    11.4C   056%   1014.1 mb   278 ( W ) 090.4miles  10.2C  06:12  3.3  1160.9    
 02   14.8C   02mph   020mph  02.8mm    18.5C    11.5C   056%   1017.8 mb   233 ( SW) 037.9miles  11.5C  03:30  2.6  1131.0    
 03   17.0C   02mph   022mph  00.2mm    20.9C    12.7C   054%   1016.0 mb   222 ( SW) 047.0miles  12.7C  04:48  3.6  1127.1    
 04   14.7C   08mph   039mph  03.6mm    17.0C    12.4C   055%   1010.5 mb   285 (WNW) 193.0miles  11.1C  04:54  4.9  1151.8    
 05   13.7C   07mph   026mph  01.6mm    17.2C    11.7C   051%   1022.1 mb   296 (WNW) 161.1miles  09.5C  05:24  4.7  1339.0    
 06   14.4C   05mph   028mph  02.4mm    16.9C    12.7C   054%   1016.7 mb   279 ( W ) 116.1miles  11.4C  04:30  3.4  1069.9    
 07   14.2C   03mph   018mph  00.4mm    18.0C    09.3C   054%   1021.7 mb   312 ( NW) 083.5miles  09.3C  06:06  3.2  1176.5    
 08   12.6C   01mph   012mph  00.0mm    19.1C    06.3C   058%   1020.3 mb   328 (NNW) 012.7miles  06.3C  07:18  2.3  1119.3    
 09   13.3C   03mph   017mph  23.0mm    17.6C    10.8C   064%   1008.4 mb   200 (SSW) 067.7miles  09.8C  02:18  2.5  1229.8    
 10   14.1C   02mph   018mph  00.4mm    16.7C    12.2C   055%   1015.3 mb   285 (WNW) 057.0miles  12.2C  07:30  3.2  1101.1    
 11   16.4C   04mph   024mph  03.0mm    18.9C    13.6C   055%   1013.6 mb   260 ( W ) 090.6miles  13.6C  06:18  3.5  1024.4    
 12   15.7C   03mph   025mph  01.2mm    21.4C    12.1C   059%   1020.8 mb   246 (WSW) 067.1miles  12.1C  01:12  2.4  1293.5    
 13   13.7C   02mph   015mph  00.0mm    18.0C    09.1C   053%   1032.5 mb   303 (WNW) 053.8miles  09.1C  09:06  2.9  1016.6    
 14   13.7C   01mph   014mph  00.0mm    21.8C    07.3C   060%   1028.2 mb   184 ( S ) 017.3miles  06.7C  09:12  2.9  1080.3    
 15   14.5C   02mph   017mph  05.2mm    16.8C    12.4C   060%   1020.9 mb   296 (WNW) 037.6miles  12.3C  00:00  1.5  547.0    
 16   13.6C   02mph   016mph  01.4mm    16.7C    11.3C   057%   1020.4 mb   331 (NNW) 053.7miles  11.3C  03:00  2.9  715.0    
 17   13.7C   04mph   022mph  00.0mm    16.8C    09.5C   049%   1023.8 mb   310 ( NW) 090.4miles  09.5C  06:00  3.0  779.0    
 18   11.9C   01mph   012mph  00.0mm    16.6C    06.8C   058%   1027.4 mb   307 ( NW) 015.0miles  06.8C  00:06  1.6  631.0    
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of September 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 14.2C
 Average humidity    = 56%
 Average dewpoint    = 5.4C
 Average barometer    = 1019.5 mb
 Average windspeed    = 3.0 mph
 Average gustspeed    = 6.0 mph
 Average direction    = 286 (WNW)
 Rainfall for month   = 54.4 mm
 Rainfall for year    = 407.8 mm
 Maximum rain per minute = 0.6 mm on day 01 at time 08:31
 Maximum temperature   = 21.8C on day 14 at time 15:49
 Minimum temperature   = 6.3C on day 08 at time 06:59
 Maximum humidity    = 71% on day 18 at time 08:14
 Minimum humidity    = 43% on day 14 at time 13:27
 Maximum dewpoint    = 12.8C on day 14 at time 13:54
 Minimum dewpoint    = 0.6C on day 08 at time 6:54
 Maximum pressure    = 1034.4 mb on day 13 at time 13:45
 Minimum pressure    = 1005.3 mb on day 09 at time 13:09
 Maximum windspeed    = 25 mph from 313( NW) on day 04 at time 19:29
 Maximum gust speed   = 39 mph from 293(WNW) on day 04 at time 18:55
 Maximum heat index   = 25.3C on day 12 at time 14:39
 Avg daily max temp :18.1C
 Avg daily min temp :10.7C
 Growing degrees days :85.3 GDD
 Corn growing degrees days :396.1 GDD
 Total windrun = 1291.7miles
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06:12hrs ,ET :3.3 mm ,1160.9 W/m
 02 03:30hrs ,ET :2.6 mm ,1131.0 W/m
 03 04:48hrs ,ET :3.6 mm ,1127.1 W/m
 04 04:54hrs ,ET :4.9 mm ,1151.8 W/m
 05 05:24hrs ,ET :4.7 mm ,1339.0 W/m
 06 04:30hrs ,ET :3.4 mm ,1069.9 W/m
 07 06:06hrs ,ET :3.2 mm ,1176.5 W/m
 08 07:18hrs ,ET :2.3 mm ,1119.3 W/m
 09 02:18hrs ,ET :2.5 mm ,1229.8 W/m
 10 07:30hrs ,ET :3.2 mm ,1101.1 W/m
 11 06:18hrs ,ET :3.5 mm ,1024.4 W/m
 12 01:12hrs ,ET :2.4 mm ,1293.5 W/m
 13 09:06hrs ,ET :2.9 mm ,1016.6 W/m
 14 09:12hrs ,ET :2.9 mm ,1080.3 W/m
 15 00:00hrs ,ET :1.5 mm ,547.0 W/m
 16 03:00hrs ,ET :2.9 mm ,715.0 W/m
 17 06:00hrs ,ET :3.0 mm ,779.0 W/m
 18 00:06hrs ,ET :1.6 mm ,631.0 W/m
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 Sunshine hours month to date= 87:18 hrs
 Sunshine hours year to date= 1301:13 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 09.0 mm on day 1
 02.8 mm on day 2
 00.2 mm on day 3
 03.6 mm on day 4
 01.6 mm on day 5
 02.4 mm on day 6
 00.4 mm on day 7
 23.0 mm on day 9
 00.4 mm on day 10
 03.0 mm on day 11
 01.2 mm on day 12
 05.2 mm on day 15
 01.4 mm on day 16